Obezitede PSİKOLOJİK destek

Obezite sonrasında bir psikiyatrik sorun söz konusu olmuş ise tedavi edilir.
10 Mart 2015

Obezite birçok yönüyle araştırılan ve tedavi edilmeye çalışılan bir sağlık sorunudur. Biyolojik sebepleri olduğu gibi psikolojik sebepleri de vardır. Obezitede rol oynayan başlıca psikolojik sebepler çocukluk çağı travmaları ve yetiştirilme hatalarıdır. Doğumdan itibaren ilgilenilmeme, anne baba kavgaları, dışlanmışlıklar, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalma, yanlış beslenme gibi nedenler kişinin benlik algısını bozarak obezitenin yolunu açıyor. Aşırı kilo sorunu yaşayan insanların bilinçaltında yaşattıkları bir boşluğu yemeyle doldurma çalıştıklarını görüyoruz. Yetersizlik, değersizlik, eksiklik, güçsüzlük, kendine güveneme gibi olumsuz benlik algılarının yeme üzerinden ifade edilmeye başlanması obezitede çok önemli bir etkendir. İşin bir diğer önemli boyutu ise obezitenin kendisinin de bir travmatik etki yaratmasıdır. Bir sonuç olarak karşımıza çıkan obezite, sebebi de şiddetlendiren ve kendi içinde gittikçe büyüyen bir soruna dönüşüyor. O yüzden “obezite aynı zamanda önemli bir ruhsal sorundur” dersek pek yanlış bir ifade kullanmış olmayız.

Fazla kilo kişiyi tüketiyor!

Obezite döngüsünün içine düşen kişi zamanla ‘morbid obezite’ noktasına gelebiliyor ve bu sefer fiziksel olduğu kadar ruhsal bozukluklar da kendini gösteriyor. Mutsuzluk, umutsuzluk, karamsarlık, benlik algısının bozulması, depresyon, kaygı, tükenmişlik gibi psikolojik sorunlar gelişebiliyor. Yaşam kaliteleri düşüyor. Cinsel performansları zayıflıyor ve cinsel tatminlikleri azalıyor. İş, eş ve yakın çevre ilişkileri bozuluyor. Gittikçe yalnızlaşıyorlar ve hayattan çekilir hale geliyorlar.

Nasıl bir terapi uygulanıyor

Obezitenin tedavisinde tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yanında psikolojik destek programlarının da devreye sokulması son derece önemli. Obezitede psikolojik destek programında hastalara başlıca şu tedaviler uygulanıyor:

-Kişi öncelikle psikolojik açıdan analiz edilir. Obezite ile ilişkili kişilik özellikleri ve psikolojik sebepler ortaya konulur.

-Kişinin benlik algısını bozan geçmiş travmatik yaşantıları varsa tespit ve tedavi edilir.

-Obezite sonrasında bir psikiyatrik sorun söz konusu olmuş ise tedavi edilir.

-Hastanın yeme tutumunu değiştirebilmesiyle ilgili davranış terapileri uygulanabilir.

-Kişinin kilo vermesi için gerekli mücadele yapılmalı, ancak kiloya rağmen kendisini yeterli, güçlü ve değerli hissetmesini sağlayacak destekler verilir.

-Yine eşi ve yakın çevresiyle iletişime geçilerek onların eğitilmeleri ve kişiye destek verecek profile gelmeleri sağlanır.

 

Paylaşın