Cem GÜMÜŞ
Uzman Psikolog

Uzmanlık Alanları

• Depresyon ve kaygı bozuklukları
• Travma terapisi
• Cinsel işlev bozuklukları
• Çift-aile ilişki problemleri

ÖZGEÇMİŞ

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca ikinci alan olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde de eğitim görmüştür. Mezuniyetinin ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tam burslu olarak tamamlayarak klinik psikolog ünvanını almıştır. Bu dönemde ergen ve yetişkinlerde terapi ilişkisini etkileyen terapist özelliklerinin ve davranışlarının karşılaştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında birçok türde aldığı psikoterapi ek eğitimleri, süpervizyonları ve kongre katılımları ile bilgilerini güncel tutmaya özen göstermiştir. Bu yöndeki çalışmaları da devam etmektedir. Psikoterapi uygulamalarında aktif olarak kullandığı terapi yaklaşımları EMDR, Pozitif Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Motivasyonel Görüşme'dir. 

2010 yılında Ankara GATA Psikiyatri bölümünde Harp Psikiyatrisi servisinde görev alarak askeri travmalar yaşamış, ağır derecede depresyon ve kaygı problemleri yaşayan gazi ve malül askerlerle yoğun bireysel ve grup psikoterapisi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Psikiyatri kliniğindeki bir yıllık görevinin sonlarına doğru askeri travmalara yönelik deneyiminden hareketle sonraki yıllarda klinikte kullanılmak üzere bireysel ve grup düzeyinde uygulanabilecek ayrıntılı bir eğitim programı ve el kitabı hazırlamıştır. Buradaki görevinin ardından 2011-2013 yılları arasında Hayat Hastaneler Grubuna bağlı iki farklı hastanede aktif bir şekilde psikoterapist olarak görev alarak özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, öfke problemleri, çift-aile ilişki problemleri ve cinsel işlev bozuklukları alanlarında yakınmaları bulunan birçok danışanla çalışmıştır. Bu dönemde ayrıca sınav kaygısı, aile içi iletişim vb. konularda halka yönelik bilgilendirici seminerler düzenlemiştir. Hayat Hastaneler Grubu'ndaki çalışmalarının yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) bünyesinde de danışan görmüş ve proje geliştirme faaliyetlerinde buılunmuştur. 

2013 yılından itibaren HTA GRUP bünyesinde çalışmaya başlayarak yetişkinlere yönelik psikoterapi çalışmaları yürütmenin yanısıra, eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.


Paylaşın