Dr.Adnan Çoban
Psikiyatrist-Psikoterapist

1968 yılında İstanbul’da doğdu. 
İlk-orta ve lise tahsilini İstanbul’da yaptı. 
1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyet sonrası Anesteziyoloji, Genel Cerrahi ve Ortopedi bölümlerinde asistanlık yaptı. 
2001 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Psikiyatri ihtisasını tamamladı. 
Bir süre özel hastanelerde, 2002-2008 yılları arasında da Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nde çalıştı. 
NP İstanbul Hastanesinin kurucu uzman heyetinde yer aldı. 
2008 yılında HTA Nöropsikiyatri Merkezini kurdu. 

Uzmanlık Alanları:
Bütün psikiyatrik hastalıklarla çalışmaktadır. Özellikle çalıştığı alanlar:
“Psikiyatrik Elektrofizyoloji=EEG”, 
“Brain Mapping= Beyin Haritalaması”, 
“Thought Technology=Düşünce Teknolojisi”, 
“Nöropsikolojik Değerlendirmeler”, 
“Brain Ehhencement Therapy”, 
“Kognitif Rehabilitasyon”
“Transkraniyal Manyetik Uyarım=Depresyon Tedavisi” 
Ruhsal Travmalar ve EMDR Terapisi, 
Psikosomatik Hastalıklar (Ruhsal kaynaklı bedensel rahatsızlıklar)
Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi (fiziksel hastalıklarda görülen ruhsal sorunlar)
Depresyon, 
Bağımlılıklar, 
Şizofreni, 
Alzheimer ve Frontotemporal Demanslar (Bunamalar) 
Çift Terapileri, 
Havacılık Psikolojisi, 
Spor psikolojisi 
Endüstriyel Psikoloji

Kitapları: 2005 yılında “Müzikterapi”
2008 “Şizofreni”
2009 “Bağımlılıklar”

Üye olduğu Kuruluşlar: Türkiye EMDR Derneği Yönetim kurulu Üyesi
Dünya Şizofreni Derneği Kurucu yönetim kurulu üyesi
Türkiye Psikiyatri Derneği
European Association for Aviation Psychology (EAAP)

Görevleri
İTÜ Rektör Danışmanı 

Paylaşın