Archive by Tag: Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

“Tükenme süreci,  yavaş ve sinsice başlar. Tükenmiş olan kişi, bir amaca ulaşmak için çabalamıştır ancak o amaca ulaşamadığı için acı çeken kişidir.” Kişilerin yaptıkları işin[...]