Archive by Tag: Takıntı Hastalığı Tedavisi

Takıntılar

Çocuk ve Ergenlerde Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk) OKB, genellikle ergenlik çağında veya genç yetişkinlik döneminde başlamakla birlikte her 200 çocuk ve ergenden birinde görülmektedir. Fark[...]

Takıntılı Kişilik (Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu)

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu kurallar, düzen ve kontrol üzerine aşırı düşünme olarak karakterize edilir. Bu kişiler bir şey üzerinde kontrol sahibi olamama[...]

Takıntı Hastalığı

Alt Başlıklar Obsesyon (Takıntı) Nedir? Obsesif (Takıntılı) Nedir? Kompülsiyon Nedir? Kompülsif Nedir? Obsesif Kompulsif Nedir? Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Obsesif Kompulsif Bozukluğu (Takıntı Hastalığının)[...]