Archive by Tag: Çocuk Cinsel İstismar

İstismar ve Travma

Alt Başlıklar Cinsel İstismar (Taciz) Fiziksel Şiddet Duygusal İstismar İhmal Cinsel İstismar Cinsel istismar genel tanımıyla bir kişinin kendi isteği dışında cinsel eyleme maruz kalmasıdır.[...]

Cinsel İstismar

Cinsel İstismar Cinsel istismar (cinsel taciz), genel tanım olarak, kişilerin kendi rızaları olmamasına rağmen başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri, istemedikleri halde başkalarının[...]